Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.
Albert Einstein.

 

Ik coach voornamelijk mensen in technische omgevingen. Vaak mensen die technisch werk doen (engineers, architecten) of mensen die hen aansturen (groepsleiders, projectleiders). Dit is een groep waar ik veel ervaring mee heb maar ook een groep die met een paar stappen vaak veel kan verbeteren. Met behulp van coaching kunnen mensen zich effectiever gaan gedragen, beter samenwerken en  meer plezier in het werk krijgen.

Vergelijk je coachen met een cursus dan blijkt dat een coachingstraject goedkoper is, terwijl de resultaten veel beter zijn (vanwege de langere periode waarin de persoon gecoacht wordt, de focus op de specifieke vraag en de diepgang).

 

Ik heb tevens ervaring met het coachen van buitenlanders (in het Engels). Hierbij speelt naast taal ook de andere cultuur een duidelijk rol. Deze mensen coachen is uitdagend maar levert veel op aangezien zij vaak een duidelijke drive hebben om te leren.


Soms hangt aan coaching een taboe: Je zal wel gecoacht worden omdat je niet functioneert en als dat niet helpt dan rest alleen nog ontslag. Dit is natuurlijk onzin. Veel mensen kunnen met behulp van coaching beter omgaan met de situaties die iedereen in het werk tegenkomt. Coaching gaat uit van de kracht van mensen en zorgt dat mensen de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling.

 

Iemand die ik gecoacht heb, verwoordde het als volgt: “Ik denk dat een coachtraject voor bijna iedereen zeer zinvol kan zijn (zinvoller dan de meeste cursussen), daar iedereen wel een vraag heeft waar hij of zij mee worstelt.”