Coachen kan op veel verschillende manieren. Ik richt me bij personal coaching op de volgende zaken: 


Resultaatgerichtheid: Zonder een concrete coachvraag, wordt het coachingsgesprek een gezellige aangelegenheid maar zet de gecoachte uiteindelijk geen stappen. Ik gebruik de eerste gesprekken om de coachvraag scherper te krijgen en uit te diepen. De coachvraag is in de meeste gevallen werkgerelateerd, maar het gedrag dat de gecoachte wil veranderen, zal ook vaak doorwerken in de privésituatie. De coachvraag vormt de basis voor de gesprekken.


Eigenaarschap: De gecoachte zal eigenaarschap moeten nemen van wat hij1 wil veranderen. Alleen dan is hij aanspreekbaar op zijn gedrag en de consequenties hiervan. Alleen dan komt er beweging en worden stappen gezet. Zolang de gecoachte zijn omgeving of omstandigheden verantwoordelijk houdt voor zijn gedrag, blijven er talloze redenen om niet te hoeven veranderen. De gecoachte is verantwoordelijk voor zijn eigen proces!


IJsberg: Om zijn gedrag te veranderen, zal de gecoachte zijn drijfveren moeten onderzoeken. Zijn gedrag is slechts het zichtbare topje van de ijsberg. Het grootste gedeelte bevindt zich echter onder water: de normen, waarden en thema’s waar de gecoachte zich (on)bewust door laat sturen. Bewustwording van de ijsberg zorgt dat veranderingen structureel zijn.


Hier en nu: Het gedrag dat de gecoachte wil veranderen, vertoont hij niet alleen in werk- en privésituatie, maar ook tijdens het coachingsgesprek. Dat geeft mij de mogelijkheid om daar direct feedback op te geven en zo de gecoachte een spiegel voor te houden. Dit is een heel krachtig middel om de gecoachte in beweging te krijgen en daarmee direct het voor hem gewenste resultaat te behalen.


Systeemdenken: Ook de interactie met de omgeving komt aan bod. Uiteindelijk hebben de gecoachte en zijn omgeving een evenwicht gecreëerd (al lijkt dat soms niet zo) en zal zodra de gecoachte zich anders gaat gedragen een tegendruk ontstaan in zijn omgeving. Door dit concreet te maken voor de gecoachte zullen veranderingen beter landen in de werksituatie.

_____________________________

1 Overal waar hij staat kan natuurlijk ook zij gelezen worden, coachen is geen mannenzaak...