Voor personal coaching en loopbaan coaching zijn de trajecten qua opzet vergelijkbaar. Inhoudelijk zijn er natuurlijk verschillen…

 

Kennismakingsgesprek
Ik begin met een kennismakingsgesprek met degene die gecoacht wil worden. Doel van dit gesprek is helderheid krijgen over de vraag, uitleggen op welke manier ik coach, wederzijdse verwachtingen duidelijk krijgen en bepalen of de vraag zich leent voor coaching. Uiteindelijk moet er van beide kanten vertrouwen zijn om aan een coachingstraject te beginnen.

Gesprek met opdrachtgever
De volgende stap is een gesprek met degene die gecoacht wil worden en de opdrachtgever of manager. Hierbij moet duidelijk worden of de manager en de gecoachte op één lijn zitten qua verwachtingen en wat de gewenste veranderingen de organisatie opleveren. Ook worden afspraken gemaakt hoe de terugkoppeling plaatsvindt naar de manager. Op basis hiervan maak ik een offerte.

Coachingsgesprekken
Het vervolg bestaat vaak uit 6 à 10 coachingsgesprekken van een uur. Dat kan op de werkplek van de gecoachte maar ook op een andere plek, afhankelijk van de situatie. Vaak krijgt de gecoachte ook “huiswerk”: bij personal coaching zijn dat situaties waarmee geoefend wordt in de werksituatie, bij loopbaan coaching bijvoorbeeld onderzoek naar persoonlijke kwaliteiten of de arbeidsmarkt. De resultaten hiervan worden in het volgende gesprek weer besproken. Daarnaast maakt de gecoachte ook reflectieverslagen van de gesprekken en is er tussentijds regelmatig contact via email.

Evaluatie
Het laatste gesprek zal altijd gaan over hoe het traject is verlopen, wat de bereikte resultaten zijn en hoe deze geborgd kunnen worden. Eventueel worden afspraken over een follow-up gemaakt. In de meeste situaties vindt ook een aparte evaluatie samen met de opdrachtgever plaats.